Dag 9: Waar geloof ik in?

Geloof ik wel of niet en waarin geloof ik dan? Ik geloof in ieder geval in mijzelf, anders kan je jezelf niet recht aankijken in de spiegel. Met jezelf moet je immers verder. Verder geloof ik ook in mijn familie en vrienden. Als ze mij advies of raad geven dan zal ik daar zeker heel goed over nadenken.

Geloof ik? Dat weet ik niet. Alhoewel ik op een Christelijke school heb gezeten denk ik dat sommige dingen wel moeten bestaan. Wie of wat heeft het leven mogelijk gemaakt en ons gebracht waar we nu zijn? Toeval bestaat in mijn leven niet, het had dan zo moeten zijn. Zo denk ik ook over telepathie. Iets moet connecten met iets zonder dat we daar zelf de regie over in handen hebben. Al moet je over dat soort zaken niet te lang nadenken want dan draai je door.

Geloof jij? En waarin? Ben best benieuwd!

2 thoughts on “Dag 9: Waar geloof ik in?

Wat wil je kwijt?